« Terug naar de startups

iFLUX

Teamleden

Tim Op ’t Eyndt - Goedele Verreydt - Filip Meesters

Dedicated mentors

iFLUX ontwikkelde een meettechniek om de snelheid en richting van verontreiniging in grondwater over een bepaalde periode in kaart te brengen. Die fluxmetingen geven het antwoord op essentiële vragen voor, tijdens en na de sanering.

Hoe beweegt verontreiniging in het grondwater zich en welke risico’s lopen we?

iFLUX lanceerde een nieuwe én bewezen monitoringoplossing om de snelheid en richting van grondwaterstroming en vervuiling in de bodem te bepalen. Op basis van een gepatenteerde meettechnologie, in combinatie met een specifieke data-interpretatiemethode kunnen we een accuraat en betrouwbaar beeld van waterfluxen onder de grond garanderen. Die inzichten laten hun klanten toe om saneringsprojecten sneller en efficiënter uit te voeren en de totale kost van die werken drastisch te verminderen.

Met hun totaalservice voor fluxmetingen richten ze zich tot milieudeskundigen die bodemsaneringsprojecten begeleiden. Om de kwaliteit van de aangeleverde meetresultaten te verzekeren, staat iFLUX garant voor het volledige meet- en analysetraject. Milieudeskundigen kunnen vervolgens met deze betrouwbare gegevens aan de slag voor het bepalen van de verspreidingsrisico’s en het verder optimaliseren van het saneringsdossier.

iFLUX wordt een spin-off van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en de Universiteit Antwerpen. Goedele Verreydt leidde jarenlang het onderzoek en de ontwikkeling van de unieke iFLUX technologie. Ze is zo op internationaal vlak uitgegroeid tot expert in het domein van de verspreiding van grondwaterverontreiniging.

Benieuwd naar de nieuwe open call? Schrijf je nu al in!

Bedankt! We hebben je inschrijving goed ontvangen. Succes!
Oops! Something went wrong while submitting the form