Startup Woordenboek

Lean and mean

De term lean and mean slaat op start-ups die volgens concreet gedefinieerde doelstellingen zo efficiënt mogelijk opereren. Verspilling moet daarbij tot een minimum worden herleid.

Terug naar het overzicht

Gerelateerde startup termen