Startup Woordenboek

SMART

Het acrononiem SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Het SMART-principe wordt gehanteerd om een duidelijk geformuleerde doelstelling te definiëren, zodat de kans op slagen groter is.

Terug naar het overzicht

Gerelateerde startup termen